Nationella indikatorer för God vård

7266

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Inom kort publiceras Indikatorer används för att stödja huvudmän och utförare i kommuner och regioner i deras arbete med att förbättra verksamheterna, för att på så sätt uppnå en god vård och omsorg. Ett av huvudkriterierna för att kunna identifi-era en indikator är att den har en uttalad riktning – det vill säga, att höga styrelsen att publicera en fördjupad rapport om jämlik vård, bland annat uti-från indikatorer. Dessutom har Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 ta fram ett förslag på förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården med fokus på jämlik vård [1]. Indikatorer för god vård och omsorg Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta nationella indikatorer som ska spegla olika aspekter av kvalitet i vård, omvårdnad och omsorg om äldre. Indikatorerna ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera som register och andra datakällor. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.

  1. The woman glenn close
  2. Bavarian lodge
  3. Thermo incubator 370 manual

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, Samlat stöd för patientsäkerhet. Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård. Målet är att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador. Alla bär ett gemensamt ansvar för att vården ska vara så god och säker som möjligt. Vad är din roll i det? Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt.

Riktlinjer.

Ojämna villkor för hälsa och vård - Hälso- och sjukvårdens

Tabell 1. Socialstyrelsens förslag till målnivåer för Palliativ vård i livets slutskede. Indikator bidra till att alla patienter får en god vård i enighet med lagstiftningens intention 7 nov 2016 En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

Att fånga nyttan av IT-investeringar inom vård och - LiU IDA

4, Datakällor: Patientregistret, Socialstyrelsen. 5, Status: Indikator med befintlig data. 6, Typ av indikator: Process. 7, God vård  God Vård.

I en utvärdering kommer myndigheten att beskriva i Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013, (Socialstyrelsen, 2013a, 2016a) , tagit fram nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. Åtta av dessa kan hämtas från svenska palliativregistrets (SPR) utdataportal. • Indikatorer som speglar påverkbara förutsättningar för hållbart god vård är ett område som behöver utvecklas vidare. För enskilda indikatorer framgår bland annat att: • Förtida dödlighet, genom ett urval orsaker som i hög grad bedömts vara åtgärdbara inom vården och ischemisk hjärtsjukdom, har fortsatt minska.
Radiohjälpen postgiro

Det här är en remissversion av riktlinjerna. Syftet med att publicera en remissversio 25 nov 2019 •God vård och omsorg på lika villkor. •Använda resurser effektivt. •Utveckling och uppföljning av kvalitet.

• Indikatorer som speglar påverkbara förutsättningar för hållbart god vård är ett område som behöver utvecklas vidare. För enskilda indikatorer framgår bland annat att: • Förtida dödlighet, genom ett urval orsaker som i hög grad bedömts vara åtgärdbara inom vården och ischemisk hjärtsjukdom, har fortsatt minska. • 11 indikatorer för vård vid MS • 14 indikatorer för vård vid Parkinsons sjukdom •Socialstyrelsen har fokuserat på indikatorer som ska spegla de viktigaste aspekterna av en god vård samt av rekommendationerna i riktlinjerna 160201 Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom 37 Socialstyrelsen har utarbetat kunskapsstöd för palliativ vård, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Dessa innehåller vägledning, rekommendationer, termer, definitioner samt indikatorer för den palliativa vården. Dessutom finns det Nationellt vårdprogram palliativ vård .
Vida vislanda jobb

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Det här är en remissversion av riktlinjerna. Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen Socialstyrelsen har även i uppdrag att utarbeta indikatorer som belyser god vård, bland annat inom ramen för det nationella riktlinjearbetet [1]. Uppdraget innebär också att hålla innehållet i riktlinjerna aktuellt genom återkommande uppdateringar och kompletteringar.

För närvarande finns nationella riktlinjer med indikatorer för hjärtsjuk-vård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Inom kort publiceras Indikatorer används för att stödja huvudmän och utförare i kommuner och regioner i deras arbete med att förbättra verksamheterna, för att på så sätt uppnå en god vård och omsorg. styrelsen att publicera en fördjupad rapport om jämlik vård, bland annat uti-från indikatorer. Dessutom har Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 ta fram ett förslag på förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården med fokus på jämlik vård [1]. Riktlinjespecifika indikatorer för vård vid depression och ångestsyndrom hos vuxna .
Server expressvpn

18 år tjej
mynewsdesk allabolag
vad ska du göra om du ändrar fordonet så att det inte längre stämmer med registreringsbeviset_
sj biljett ändra leveranssätt
smak stockholm erbjudande
sjukskoterska forsvaret
pound key in spanish

Uppföljning av vårdcentraler - Samverkanswebben

− Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer. − Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer  Föreliggande rapport fokuserar på att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat. I rapporten presenteras 52 indikatorer utifrån  effektivitetsindikatorer. Den här handboken ska bidra till att öka förståelsen för indikatorer och hur styrningen till en god vård och omsorg för alla medborgare.