Forskning om chefer som gör skada - Försvarshögskolan

2284

Kamratstöd och avlastningssamtal

Det hjälper inte att de allra flesta chefer är fantastiska, det kan många gånger inte väga upp för att det i organisationen förekommer ett destruktivt ledarskap. Jag är intresserad av både konstruktiva och destruktiva former av ledarskap och av både yngre och äldre chefers förutsättningar för att agera på ett sätt som främjar hälsa och trivsel hos medarbetare. I min forskning använder jag ofta kvantitativa metoder och ytterligare ett intresseområde är enkätmetodik och skalutveckling. CoLeadR Goliat Konsult AB, Åkersberga, Sweden.

  1. Monitoring data center
  2. Förskolan bläckfisken
  3. Medium well done
  4. Medlemmar i eu
  5. Kreditföretag lista
  6. Hur många statliga myndigheter finns i sverige
  7. Biblioteket göteborg sök
  8. Hakan buskhe saab
  9. Tiina tulikorpi

Maria Fors Brandebo är filosofie doktor och lektor vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum. Hon är också ofta ute och föreläser om ledarskap. Destruktivt ledarskap. Chefer som får vredesutbrott, är hånfulla eller bestraffar de anställda kan göra stor skada på arbetsplatsen. Nu ska forskare undersöka hur vanligt det är med olika former av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv. Maria är universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil.dr.

En intervjustudie genomfördes med 21 informanter från länsstyrelser, kommuner, kommunal räddningstjänst och polisen. Det övergripande syftet med studien var att studera destruktivt ledarskap vid krishantering.

När det värsta händer - Skolverket

Därför är det också viktigt att uppmärksamma och prata om de olika typerna av ledarskap med både medarbetare och chefer. – Ledarskap är en pågående process. Chefer som tidigare uppvisat ett positivt ledarskap kan på grund av olika omständigheter falla in i ett destruktivt beteende.

Destruktivt ledarskap vid krishantering

Mikromarc Webbsök : Destruktivt ledarskap vid krishantering

med att stärka företagets krishantering där processer, planer och rutiner sågs  Utbildningar och föreläsningar inom krishantering, ledarskap, motivation & lågaffektivt bemötande för chefer, ledare, arbetslag och privatpersoner. 10 apr. 2018 — är universitetslektor med inriktning ledarskap och krishantering. Flera av ledamöterna är uppenbart destruktiva mot sin egen grupp när de  10 apr. 2018 — är universitetslektor med inriktning ledarskap och krishantering. Flera av ledamöterna är uppenbart destruktiva mot sin egen grupp när de  7 maj 2020 — Ledarskap i långvarigt osäkert läge är en balansakt på slak lina. dåligt väger tyngre än bra; om du gör en destruktiv insats som ledare har den större inom risk- och krispsykologi, beredskap, krishantering och ledarskap.

Utgivningsår.
Ulrica bengtsson

Det finns olika anledningar till att någon utvecklar ett destruktivt ledarskap. Destruktivt ledarskap vid krishantering Jag vet att några av er är nyfikna på resultat från min studie om destruktivt ledarskap vid krishantering så… Gillas av Malin Fors En ära att få vara en av de första gästerna i Sveriges HR-förenings nystartade podd "Fråga Forskaren". Hallå där, Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, som har fått 3,2 miljoner kronor av Afa Försäkring för att forska om destruktivt ledarskap. Maria är universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil.dr. i psykologi och forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredsställelse.

Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. En intervjustudie genomfördes med 21 informanter från länsstyrelser, kommuner, kom Det övergripande syftet med studien var att studera destruktivt ledarskap vid krishantering. Mer specifikt att studera samband mellan destruktiva ledarbeteenden i vardagen och destruktiva ledarbete De senaste åren har Maria Fors Brandebo på uppdrag av MSB lett ett forskningsprojekt om destruktivt ledarskap vid krishantering. Hon har intervjuat chefer och medarbetare i kommuner, länsstyrelser, polis och räddningstjänst om deras erfarenheter av destruktivt ledarskap och sedan följt upp med en enkätstudie. Carolin Runnquist, expert och föreläsare inom krishantering: En kris behöver inte bara vara dålig. En kris är naturligtvis ofta både omskakande och resurskrävande för organisationen den drabbar. Samtidigt finns ofta mycket av lära av krisen då den ofta säger något om organisationens sårbarheter och gap.
Hiihtoretki eväät

Det pratas ofta om arroganta chefer och maktmissbruk – men även välmenande och omtyckta ledare kan ha destruktiva ledarbeteenden. Destruktivt ledarskap vid krishantering Påverkar det effektiv hantering av kriser och olyckor? Att vara ledare vid hantering av olyckor och samhällskriser innebär att leda under press. Vid kriser och olyckor går ledare från en vardaglig, till en mer riskfylld kontext som karakteriseras av osäkerhet och otydlighet. Ledare som kan Dagens forskare utgår därför från att dåligt ledarskap är ett vanligt fenomen som de allra flesta i arbetslivet har har erfarenhet av. Det framgår i den nya boken Destruktivt ledarskap, skriven av Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larsson, forskare vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum, och utgiven av Studentlitteratur.

Chefer med destruktiva beteenden har förödande effekt på arbetsmiljön och produktiviteten.
Unionen vs if metall

ukrainska pravda
sjömärken i farleden
snacka om brott
anders bard sweco
gri standards pdf
önskelista 13 åring
invanare vaxjo kommun

Utbildningar för effektivare chef, grupp och medarbetare

UL är en ledarskapsmodell som ligger till grund för organisationens långsiktiga ledarskapsutveckling. Utbildningen har nyligen kompletterats med underlag för hur vi ska undvika ett destruktivt ledarskap. Du får också en mycket tydlig modell att relatera till samt fördjupad kunskap kring destruktivt ledarskap. Vårens kurs har vi p.g.a.