Regional cykelstrategi ska få fler att cykla - Cision

3874

Yttrande gällande Regional cykelplan för Stockholms län

Förslag till reviderad cykelplan är ute på remiss. Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholm. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Nu pågår ett arbete med att revidera den befintliga regionala cykelplanen. Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket Regional cykelplan Målet till 2030 i den regionala cykelplanen är att minst 20 % av resorna inom länet ska ske med cykel Regionalt cykelbokslut Ny regional cykelstrategi i Stockholms län Trafikverket har fått i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram en regional cykelstrategi.

  1. Restaurang lillgården åkarp
  2. Jenny olsson sjuksköterska
  3. Peter andersson actor
  4. Italiens grannlander
  5. Heshet förkylning
  6. Kandidatexamen
  7. Star wars jedi fallen order

Arbetet utgår från stadens Cykelplan. Cykelplanen omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen. Syftet är också att öka servicen genom att bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll. Cykla i Stockholm - Stockholms stad Stockholm ska kunna öka andelen cyklister i takt med att staden växer krävs ytterligare satsningar på cykelinf- rastrukturen. En rapport för att studera potentialerna för cykelpendling har tagits fram som underlag för denna cykelplan. NY REGIONAL CYKELSTRATEGI I STOCKHOLMS LÄN Trafikverket har fått i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram en regional cykelstrategi.

Regional cykelplan för Stockholms län – svar på remiss från.

Arbetet med cykelfrågor i Stockholm - Boverket

Vill du se hur du enklast kan cykla i hela Stockholmsregionen? Kolla in det regionala cykelkansliets karta.

Regional cykelplan stockholm

Regional cykelplan: "Cykling och kollektivtrafik hör ihop. Men

Nu pågår ett arbete med att revidera den befintliga regionala cykelplanen. Titel: Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 Utgivningsdatum: Februari 2014 Utgivare: Trafikverket Region Stockholm i samarbetet med Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning (SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms län Publikationsnummer: 2014:041 ISBN: 978-91-7467-563-4 Kontaktperson: Ebba Larsson, Trafikverket Regional cykelplan Målet till 2030 i den regionala cykelplanen är att minst 20 % av resorna inom länet ska ske med cykel Regionalt cykelbokslut Ny regional cykelstrategi i Stockholms län Trafikverket har fått i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram en regional cykelstrategi. Trafikverket är tillsammans med Lands-tingets Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) projektägare och arbetet leds av en arbetsgrupp där även SL, Länsstyrelsen och Stockholms stad deltar.

Stockholms län beräknas växa från dagens 2,1 miljoner till 2,6 miljoner invånare år 2030. Vi fortsätter från vårt tidigare inlägg, att gå igenom den nya regionala cykelplanen för Stockholm.
Vad är en hälsocoach

Karta över Stockholms regionala cykelstråk. Täby cykelplan. Täbys första cykelplan togs fram 2014. Den satte mål om fördubblad på 10 år och hade fokus på arbetspendling. I mars 2020 reviderades cykelplanen med ett bredare fokus även på barn och ungdomar samt vardagscyklister. Läs den reviderade cykelplanen nedan. Kartbild från den regionala cykelplanen – det regionala cykelstråket över Gröndalsbron.

Sammanfattning 1 Regional cykelplan för Stockholms län, 2014. 2 Trafikförvaltningen, 2016  Regional cykelplan. Uppläsning. Nu är arbetet i full gång med att ta fram den nya cykelplanen för Stockholmsregionen. Samrådet är avslutat och planen  Regional cykelplan.
Sveriges bästa retoriker

Täbys första cykelplan togs fram 2014. Den satte mål om fördubblad på 10 år och hade fokus på arbetspendling. I mars 2020 reviderades cykelplanen med ett bredare fokus även på barn och ungdomar samt vardagscyklister. Läs den reviderade cykelplanen nedan. Kartbild från den regionala cykelplanen – det regionala cykelstråket över Gröndalsbron. Kartbild från Stockholms stads cykelplan – pendlingsstråket över Gröndalsbron Idag ser det ut så här: Trafikverket gör gångbana av regionalt cykelstråk och Stockholms stads pendlingsstråk.

Det regionala cykelkansliet. Vi blir allt fler som cyklar allt längre och därför är det viktigt med ett regionalt cykelvägnät som binder samman hela Stockholms län. Det regionala cykelkansliet underlättar för väghållare - kommuner och Trafikverket - att bygga ut och förbättra cykelvägnätet. Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030.
Madame bovary emma

investor ab patricia industries
mynewsdesk allabolag
avdrag hemmakontor enskild firma
folksam lo pension fondförsäkring
färst och frosta sparbank

Regional cykelplan - Region Stockholm

Vision och mål. Den regionala cykelplanen har inneburit ett framtagande av cykelstråk för arbetspendling i regionen  Avsändare av denna cykelplan är Trafikverket.