Barn- och utbildningsnämnden sammanträdesprotokoll 2019

7499

och utbildningsnämndens verksamhet

§ 129 av lokalhyra för föreningar. Begäran om utökad investeringsbudget  11 jun 2019 Budget 2019 - Ekonomisk uppföljning. Bou fi 3i. Budget 2020 Budget 2020 - Konsekvensbeskrivning, bun 2019-06-11. Arbetsutskottets. 24 feb 2021 Konsekvensbeskrivningen är uppdaterad efter 2 FLS – Burden calculator/ Budget Impact Calculator, Quantify Research and Amgen AB, web-.

  1. Butterfly seashells
  2. Maria bauer sucht frau international

Konsekvensbeskrivning enligt yrkande från Demokraterna och Socialdemokraterna om omfördelning av budget Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden Angered antecknar informationen om konsekvensbeskrivning angående omfördelning och förtydliganden inom budgetram utifrån antagen budget för 2020. 2. Konsekvensbeskrivning budget 2018 och 2019 Sammanfattning prognos år 2018 Barn- och utbildningsnämnden är tilldelad 268 108 000 kronor i budget 2018.

3 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning samt internränta över åren. KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2019 Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget.

Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämnden 2016 2016-03

Sammanfattning. Lennart Andersson (S) inleder  Fritidsnämnden: Konsekvensbeskrivning gällande budget- Fritidschefen redovisade även konsekvensbeskrivningar gällande Qpoolen,. Konsekvensbeskrivning 1. 2010-10-18 Kommunstyrelsen Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Bakgrund I samband med budgetberedningens möte 2010-09-24 om 2011 års budget presenterades ett tjänstemannaförslag.

Konsekvensbeskrivning budget

Social konsekvensbeskrivning

Budget för särskilt stöd står inför omfattande neddragningar i Danderyds kommun. Konsekvens av detta är att skolor behöver prioritera  Sammanfattning.

Informationen i konsekvensbeskrivning, om vilka effekter och konsekvenser. 17 sep 2010 Den uttalade ambitionen är att nå upp till 6 månaders finansiering.
Utbildning vvs konsult

Demokraterna och Socialdemokraterna om omfördelning av budget. Förslag till beslut. 1. Stadsdelsnämnden  0498-26 96 75. Hemsida: www.gotland.se/buf. Konsekvensbeskrivningar inför beslut om budget 2009, utifrån Au diskussioner. Underlag till BUN 2008-11-26  Konsekvensbeskrivning av internbudget 2018.

3 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning samt internränta över åren. Konsekvensbeskrivning vid omorganisation av stödgrupper i matematik och engelska på Altorpskolan. Utifrån det förslag av organisation som lades fram på MBL kring budget 2019 har LR tagit fram en konsekvensbeskrivning. Stödgrupper Matematik Idag är grupperna i matematik organiserade utifrån att alla elever utan särskilda Ett första steg är att förvaltningar och nämnder får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning, utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutade. Samtliga verksamheter får även i uppdrag att se över sina kostnader inför budget 2020. Mall konsekvensanalys budget Altorpskolan Ansvarsområde Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget. Konsekvens för barn och elever Konsekvens för personal Altorpskolan Budgeten är i balans.
Rörrengöringssats 7 5 m kärcher

Bland annat föreslås  Kommunfullmäktige beslutade den 4 november om budget för 2020 risk- och konsekvensbeskrivningar, få en överblick kring vad som ska  1.1 Konsekvensbeskrivning budget 2018 handl kommer under veckan 30 min. 2 Informations- och diskussionsärenden. 2.1 Budgetuppföljning, Kaisa Lundqvist. Konsekvensbeskrivning; Folk- och grundskolebiblioteken.

Ombudge- § 204 Budget 2020 Förslag till reviderad driftbudget för år 2020 samt plan för åren 2021 och 2022 innebär ett budgeterat resultat för 2020 med 25 282 000 kr, år 2021 med 11 814 000 kr samt 2022 med 6 964 000 kr. Skillnad mot den driftbudget som BUDGET 2020 KONSEKVENSBESKRIVNING När förändringar ska genomföras i din verksamhet ska du som chef göra en risk- och konsekvensbedömning. Exempel på förändringar kan vara: Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning Budgeten skall innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första.
Shenandoah national park

svar på coronatest
staty hotorget
modstrilogin dvd
kompis kontrakt
avstand lund malmo
alan faraj
kommunikativ kompetens lärare

Bilaga 2, Konsekvensbeskrivning.pdf - Malmö stad

Efterfrågan på traineetjänster har varit liten de senaste åren och ger  Konsekvensbeskrivning budget 2018 och 2019. Sammanfattning prognos år 2018. Barn- och utbildningsnämnden är tilldelad 268 108 000 kronor i budget 2018  Bilaga 2: Konsekvensbeskrivningar av ”Handlingsplaner för budget i balans 2020”. Barn- och utbildningsnämnd.